El repte de la internet catalana després de la Covid-19 i el paper de .cat

La crisi per la Covid-19 ha fet emergir d’una manera inesperada el teletreball i les relacions a través de la xarxa entre persones, de les empreses amb els seus clients, [...]