Ton del Pozo: “Barcelona continua tenint una capacitat creativa molt forta”

Entrevista a Ton del Pozo, degà del Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya. La Publicitat és un dels sectors que ha patit la pitjor crisi de la història. [...]