L’Ajuntament de Girona ha obert el procés de licitació per adjudicar els serveis de producció dels informatius i els programes de l’emissora municipal Girona FM. El servei inclou la conducció, redacció i locució, així com la producció i realització de so, tècnic o informàtic.

L’objecte del contracte contempla la producció dels informatius i programes de dilluns a divendres, festius inclosos, que representen aproximadament 52 hores i 30 minuts setmanals d’emissió de producció pròpia. També s’hi inclou la cobertura en directe de tres esdeveniments anuals d’especial rellevància per a la ciutat a l’any i la retransmissió dels plens municipals.

El pressupost base de licitació és de 162.672,92 euros (sense IVA) per un contracte de dos anys (prorrogable dues anualitats). El termini per presentar ofertes finalitza l’11 de març.

Cal recordar que el Jutjat va anul·lar l’adudicació de l’anterior licitació dels serveis de producció, realització, edició i emissió de programes Girona FM.