El Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Girona ha anul·lat l’adjudicació a Montcau Produccions dels serveis de producció, realització, edició i emissió de programes de l’emissora municipal Girona FM. La sentència conclou que l’Ajuntament “ha deixat en mans” de l’empresa adjudicatària “la gestió íntegra del servei públic”. L’adjudicació es va formalitzar el 25 de setembre de 2019 per un import de 260.468,76 euros (sense IVA) i dos anys de contracte. Les emissions van iniciar-se el 26 novembre del mateix any.

Així doncs, el Jutjat ha estimat el recurs interposat per l’Associació Catalana de Ràdio, que havia denunciat el concurs perquè entenia que l’Ajuntament s’havia excedit a l’hora d’externalitzar els serveis, vulnerant la Llei de la comunicació audiovisual de Catalunya. Aquesta estableix que els consistoris han de dur a terme una gestió directa de les emissores municipals i només poden externalitzar part del servei.

La sentència assenyala que, malgrat l’Ajuntament de Girona va aprovar un reglament d’implantació i un pla de programació de la ràdio municipal, això “no implica” que presti el servei de manera directa. El magistrada entén que Montcau Produccions ha assumit la “gestió íntegra” de l’emissora, ja que no només s’encarrega de la graella, sinó que “també determina el contingut dels programes, selecciona els que hi intervenen i facilita les instal·lacions i els mitjans personals i tècnics necessaris”. A més, no considera que l’existència d’un consell rector, una direcció del servei i un consell assessor sigui “suficient” per entendre que el consistori faci una gestió directa.

La resolucó es fa ressò del que va declarar la tècnica municipal responsable del servei: que la ràdio i el consistori tenen un espai al núvol on comparteixen l’escaleta dels programes i les dades dels convidats, i que periòdicament Montcau Produccions passa comptes davant el consell assessor. Per al Jutjat, la seva declaració no fa més que refermar “la conclusió que, en realitat, s’ha cedit la gestió de l’emissora municipal” a la productora privada, la qual “no es limita a proporcionar un suport accessori, sinó que efectua tot el necessari per a la prestació del servei”.

L’Associació Catalana de Ràdio ressalta que aquesta és la tercera sentència que anul·la la cessió de l’explotació d’una freqüència radiofònica municipal, després de Sant Pol de Mar i Castellvell del Camp. La patronal de les ràdios privades també ha denunciat l’externalització de la gestió del servei de les emissores de Berga, Santa Cristina d’Aro, Santa Coloma de Farners, Sant Vicenç de Montalt, Sant Sadurní i Sant Just.