La Unió Europea ha posat en marxa una convocatòria per a accions de suport a la llibertat de premsa dels mitjans de comunicació i el periodisme d’investigació. La crida es divideix en tres accions i té una dotació global de 3,9 milions d’euros. El termini per presentar propostes finalitza el 20 de gener.

La iniciativa parteix de la necessitat de promoure el periodisme de qualitat; ajudar els professionals de la informació a adquirir habilitats i coneixements tecnològics rellevants, i donar suport a la llibertat i la diversitat dels mitjans a Europa.

Les tres accions concretes de la convocatòria, són:

Projecte pilot: un mecanisme de resposta a escala europea per a violacions de la llibertat de premsa i mitjans de comunicació

Amb aquesta acció es pretén mitigar les conseqüències del deteriorament de la llibertat de premsa i els mitjans en determinats estats membres i països candidats. L’objectiu és garantir un seguiment sistemàtic de les violacions en aquest àmbit, fer visibles les infraccions, i proporciona suport legal i pràctic als periodistes amenaçats.

L’acció compta amb un pressupost d’1.380.119 euros i es durà a terme en col·laboració amb grups d’interès europeus, regionals i locals en el camp de la llibertat dels mitjans.

Acció preparatòria: fons de periodisme d’investigació transfronterer

El repte és contribuir a garantir la sostenibilitat del periodisme de qualitat i, especialment, d’investigació en el panorama mediàtic actual d’evolució ràpida. L’acció finançarà subvencions que donin suport a investigacions periodístiques que impliquin professionals d’almenys dos estats membres, destacant així qüestions d’interès comú per als ciutadans de diversos estats membres i enfortint l’esfera dels mitjans de comunicació europeus.

L’acció està dotada amb 1.500.000 euros i es construeix sobre el projecte beques per a investigacions periodístiques IJ4EU.

Projecte pilot: donar suport al periodisme d’investigació i a la llibertat dels mitjans de comunicació a la UE

Les activitats que es duran a terme en el marc d’aquest projecte estaran orientades a proporcionar suport al periodisme col·laboratiu independent als estats membres i a promoure la llibertat i la diversitat de mitjans de comunicació a tota la UE. A més, es busca ajudar a conscienciar sobre la importància de la llibertat dels mitjans i el periodisme de qualitat i ètic per a la democràcia.

Aquesta acció està dotada amb 1.000.000 d’euros, i la intenció és que faciliti la creació d’una comunitat de professionals i organitzacions dels mitjans.

La UE espera que els tres projectes financin les activitats de sengles consorcis d’organitzacions.