L’Agència Catalana de Notícies ha decidit ampliar la borsa de treball convocada el passat novembre per a redactors multimèdia per cobrir les vacants temporals que es puguin produir fins al 31 de desembre de 2022. El termini per presentar sol·licituds finalitza el proper 26 d’abril.

Les persones concurrents a la borsa de treball podran ser convocades per cobrir una baixa temporal allà on es produeixi, sigui a Catalunya o a les delegacions de l’ACN fora del Principat.

En principi la jornada és de 37,5 hores setmanals amb una retribució de 28.732,55 euros bruts anuals (o la part proporcional si la vacant a cobrir és de menys hores).

Com a requisits es demana tenir titulació universitària en matèria de Periodisme o Comunicació Audiovisual; coneixements orals i escrits de nivell de suficiència en català (equivalent a C1), i experiència professional en mitjans de comunicació.