L’Institut Català de les Empreses Culturals ha obert la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la producció d’obres audiovisuals destinades a ser emeses per televisió. La dotació és d’1,3 milions d’euros i el termini per presentar sol·licituds finalitza el 13 de maig.

Aquesta línia d’ajuts consta de dues modalitats: per a la producció de llargmetratges televisius de ficció (dotada amb 800.000 euros) i per a la realització de documentals destinats a ser emesos per televisió (500.000 euros).

En la modalitat de llargmetratges televisius de ficció, en el moment de sol·licitar la subvenció han de tenir garantit un mínim del 50% del finançament del projecte. La quantia de l’ajut serà com a màxim del 60% del cost de producció per als llargmetratges en versió original catalana o occitana, i del 50% per als films en altres llengües. En ambdós casos amb un topall de 400.000 euros.

Pel que fa als documentals per a TV (de mínim 52 minuts), no són subvencionables les sèries documentals, ni com a conjunt ni cadascun dels capítols per separat. Per a les produccions originals en català o aranès s’ha de tenir garantit el 75% del finançament, mentre que en altres llengües és el 78%. La quantia de l’ajut és d’un màxim del 25% del cost de producció per als documentals en català o aranès, i del 22% per a altres llengües. En ambdós casos amb un límit de 50.000 euros.

Tant per a llargmetratges de ficció com per als documentals, en el moment de la sol·licitud de subvenció les empreses productores han de disposar d’un contracte definitiu o bé d’una carta de compromís amb un canal de televisió d’àmplia difusió a Catalunya.