El comitè d’empresa de Dalton Audiovisual per als serveis informatius d’IB3 ha anunciat avanços en les converses que manté amb la direcció del mitjà i el Govern de les Illes Balears pel que fa a les seves reivindicacions. Per aquest motiu, va decidir en el darrer moment ajornar la vaga inicialment convocada per aquest divendres, per tal de donar un “marge de confiança” a l’espera de “resultats tangibles”, però mantenint la possibilitat de fer la vaga més endavant.

Els representants laborals expliquen que, fruit de les negociacions, s’ha aconseguit un “punt important” de les seves reivindicacions, com és l’obligació que la concessionària del servei, Dalton, apliqui l’increment salarial del 10% pactat a tots els conceptes de la nòmina.

El comitè també assenyala que “s’ha avançat” en la reclamació d’increment dels salaris del personal eventual i de substitució (Dalton els ofereix remuneracions inferiors que al personal subrogat), amb un requeriment per part del Govern a la concessionària per tal que millori les seves condicions.

Amb la cancel·lació de la vaga, es vol donar marge a la negociació perquè hi pugi haver més punts de trobada en la resta de reivindicacions, com la retirada de la prohibició als periodistes per fer col·laboracions amb altres entitats o mitjans de comunicació, o solucionar la manca de personal en determinades seccions i centres de treball.

El comitè d’empresa remarca que Dalton “no ha volgut fer concessions” a les reivindicacions de la plantilla, i que ha estat la Conselleria de Presidència la que ha fet gestions davant d’IB3 i la concessionària per “desbloquejar alguns punts” que consideren importants.

Pel que fa a la vella reivindicació de la internalització del personal d’informatius, el comitè compta amb el compromís del Govern de complir amb la presentació d’un estudi de viabilitat que ha de realitzar per mandat del Parlament.