El Govern de les Illes Balears va invertir un total de 2.069.316,51 euros en campanyes de publicitat institucional als mitjans de comunicació durant el 2020. Per formats, la ràdio va encapçalar les inversions amb 713.954,20 euros, el que representa un 34,5% del total.

Per la seva part, la premsa en paper va rebre 525.600,70 euros en publicitat institucional (25,40%); la premsa impresa forana 86.588,28 (4,18%), i la premsa especialitzada 56.690,29 (2,74%).

Finalment, el Govern balear va invertir 499.655,14 euros en campanyes als mitjans digitals (24,15%) i 186.827,91 euros en televisió (9,03%).