El Consell Insular de Menorca ha pregat als mitjans de comunicació que, a l’hora d’informar sobre la Covid-19, emprin les dades disgregades per illes que ofereix el Govern de les Balears i no les globals de l’arxipèlag. La institució argumenta que les generalitzacions “sempre poden induir a malentesos”, ja que l’afectació de la pandèmia a Mallorca és major que a la resta d’illes.

“La situació del sector turístic –de cabdal importància en tota la nostra comunitat autònoma– és molt delicada i, en el cas de territoris insulars com Menorca, generalitzar pot induir a un greu error generant en els viatgers una distorsió de la situació real que viu la nostra illa”, assenyala en un comunicat.

Així doncs, el Consell de Menorca demana als mitjans que “tenguin en compte aquest important matís a l’hora d’explicar la situació de la pandèmia en els seus informatius”.