Durant l’any 2011, els webs van aportar el 13,57% dels ingressos publicitaris dels diaris dels Estats Units, segons dades de l’Associació de Diaris d’Amèrica (NAA, per les sigles en anglès).

En concret, els diaris estatunidencs van ingressar en publicitat 23.941 milions de dòlars (uns 18.290 milions d’euros), 20.692 milions (uns 15.815 en euros) de les edicions impreses, un 9,2% menys que el 2010, i 3.249 milions de dòlars (2.480 en euros) de les edicions digitals, un 6,8% més.

Els ingressos publicitaris han anat disminuït un 51,57% des del 2005: dels 49.435 milions de dòlars d’aleshores (uns 37.685 milions d’euros) al 23.941 milions del 2011 (18.290). En canvi, els ingressos publicitaris al web han passat de representar el 4,1% del total l’any 2005, a fer-ho un 13,57% de l’any passat, un 60,2% més.

Font: Europa Press