La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals ha obert el procés de licitació per adjudicar el servei d’editora musical per administrar i gestionar el fons musical de l’ens públic, incloent l’explotació digital del catàleg i el CD de La Marató de TV3.

El pressupost base de licitació és de 314.000 euros (sense IVA) per un contracte de dos anys (prorrogables tres anualitats més). El valor estimat del contracte és, doncs, de 785.000 euros. El termini per presentar ofertes finalitza el 8 de juliol.

La CCMA argumenta que “es veu en la necessitat d’externalitzar aquest servei” a causa del volum d’obres i activitat que comporta la gestió del catàleg musical, tant amb autors i editors com amb entitats de gestió de drets.

La mesa de contractació tindrà en compte com a criteris de valoració l’oferta econòmica (fins al 45% de la puntuació), la proposta de gestió del catàleg musical (40%) i la proposta de gestió de la distribució digital del fons (15%).