El primer trimestre de 2019, Prisa ha obtingut unes pèrdues netes de 40,6 milions d’euros, quan en el mateix període de l’any passat va registrar un benefici d’11,8 milions. A més, el grup obté un resultat d’explotació negatiu de 5,1 milions d’euros, mentre que el primer trimestre de 2018 va ser de 45,4 milions positius.

Prisa atribueix aquestes xifres negatives en part a l’aprovisionament de 51 milions d’euros d’indemnització a Mediapro per la sentència desfavorable en l’anomenada guerra del futbol, i que ha recorregut.

De gener a març de 2019, el grup va generar uns ingressos de 312,3 milions d’euros, un retrocés del 2,7% respecte als 321 milions registrats en el primer trimestre de l’any passat.

Per divisions, la ràdio registra un benefici d’explotació de 3,6 milions d’euros, quan en els tres primers mesos de 2018 va ser de mig milió. En aquest àmbit, els ingressos van ser de 60,1 milions (un increment del 2,1%), dels quals 56,1 provenen de la publicitat (+2,8%).

Per la seva part, la unitat de notícies de Prisa (que integra la premsa) obté unes pèrdues d’explotació de 5,4 milions d’euros, una millora del 2,7% respecte als 5,6 milions de l’any passat. En aquest cas, els ingressos van ser de 49,1 milions (–4%), dels quals 23,6 milions pertanyen a la publicitat (+10,2%) i 15,2 a les vendes (–12,3%).

Per la seva part, l’àrea audiovisual del grup (la portuguesa Media Capital) registra unes pèrdues d’explotació d’1,2 milions d’euros (el 2018 en va guanyar 3,7), i la d’educació (Santillana) continua en positiu amb 51,5 milions de benefici (–1,5%).

Finalment, el deute bancari total a 31 de març de 2019 era de 961,8 milions d’euros, quan a 31 de desembre Prisa devia 928,6 milions.