El grup Prisa ha tancat els comptes de 2019 amb unes pèrdues netes de 182,3 milions d’euros, una millora del 32,3% en comparació als 269,3 milions perduts en l’exercici anterior. Pel que fa al resultat d’explotació, obté un benefici de 95,5 milions, un 24,8% menys que els 127 de 2018, amb uns ingressos de 1.095,5 milions, un retrocés del 0,3%.

El resultat de 2019 de Prisa està marcat en part per la venda de Media Capital i per l’aprovisionament de 51 milions d’indemnització a Mediapro per la sentència desfavorable en l’anomenada guerra del futbol.

Per divisions, la ràdio registra un benefici d’explotació de 43,2 milions d’euros, un increment del 0,3% respecte del 2018, amb uns ingressos de 273,8 milions (–4,8%), dels quals 254 corresponen a la publicitat (–1,4%).

Quant a premsa, Prisa aconsegueix un benefici d’explotació de 3 milions d’euros, el triple que el 2018. En aquesta divisió els ingressos van ser de 192,8 milions (–5,1%), dels quals 106,2 milions pertanyen a la publicitat (–1%) i 61,2 a les vendes (–10,4%).

Per la seva part, l’àrea d’educació, Santillana, registra un benefici d’explotació de 112,9 milions (+8,5%), amb uns ingressos de 628 milions (+4,6%).

Finalment, el deute bancari total a 31 de desembre de 2019 era de 1.061,1 milions d’euros, el que representa un increment del 14,3% respecte dels 928,6 milions que Prisa devia un any abans.