El 2019, Telefónica Audiovisual Digital va registrar un benefici net de 82,652 milions d’euros, un increment del 84,3% respecta als 44,850 milions de l’exercici anterior. A més, el benefici d’explotació va ser de 80,428 milions, un 38,6% més que els 58,047 de 2018, segons els comptes anuals dipositats en el Registre Mercantil, informa DigiMedios.

L’any passat, la filial de Telefónica dedicada a la televisió de pagament (excepte la gestió d’abonats) va ingressar 2.124,068 milions d’euros, un augment del 16,3% en comparació amb els 1.825,545 milions de 2018. D’aquests ingressos, 2.037,027 milions corresponen a la venda de continguts i canals (+15,5%) i 63,722 milions a la publicitat (+48,5%).