La segona edició de l’Estudi d’Audiència de la Premsa Comarcal ha mostrat de nou la “bona salut” del sector, que té una audiència diària de 757.000 persones, el 65% de les quals la consumeix en format imprès, el 23,4% combina el format paper amb el digital, i un 11,6% la llegeix exclusivament en digital.

L’estudi, amb dades del darrer quadrimestre de 2019 ha estat realitzat de nou per l’empresa Audimèdia per encàrrec de l’Associació Catalana de la Premsa Comarcal.

Dels 543.000 lectors de premsa comarcal en format paper, 435.000 ho són de les publicacions diàries, bisetmanals i setmanals; i 108.000 de les publicacions mensuals i altres periodicitats. El temps mitjà de lectura és de 39 minuts, dels quals el 42% dels lectors els fa a casa, el 35% al bar, l’11% al treball i el 12% en altres llocs. Un 35% d’aquests lectors diu ser subscriptor de publicacions de la premsa comarcal.

Per la seva part, els 215.000 usuaris de premsa comarcal en format digital dediquen una mitjana de 21 minuts de lectura diària. El 50% hi accedeix a través d’smartphones, el 39% via PC, el 10% des d’un tauleta i un 1% des d’altres dispositius.

L’estudi s’ha realitzat de setembre a desembre de 2019 amb un univers de població major de 14 anys resident a totes les comarques catalanes a excepció del Baix Llobregat, el Barcelonès i el Tarragonès. En total s’han analitzat 66 publicacions de periodicitat diària, bisetmanal, setmanal, quinzenal i mensual, tant en format paper com digital. A més, s’han realitzat 13.792 entrevistes telefòniques assistides per ordinador.