El gratuït 20 Minutos va assolir al maig els 373.000 exemplars de mitjana de difusió diària segons dades de PGD, 2.000 més que els registrats a l’abril, però 18.000 menys (-4,6%) que els 391.000 de fa un any, quan va reduir les seves edicions de vuit a cinc. Malgrat la caiguda interanual persisteix mes a mes, aquesta ara ja és d’un dígit i no pas dels dos que havia registrat el darrer any. Això en part s’explica perquè en els darrers mesos es comparaven les dades de les cinc edicions actuals amb les vuit que tenia fins l’abril de 2013.