El comitè d’empresa i l’editora d’ABC han acordat una retallada salarial d’entre el 3 i el 7,5% per als sous superiors als 25.000 euros, que ha rebut l’aprovació de la plantilla. A canvi, Vocento es compromet a no realitzar acomiadaments durant la vigència de l’acord, fins a l’octubre de 2022. Inicialment, el grup havia plantejat una reducció salarial del 10%.

En concret, es reduirà el 3% als sous entre 25.001 i 30.000 euros; el 3,8% als d’entre 30.001 i 35.000 euros; el 4,7% als d’entre 35.001 i 40.000; el 5,8% als d’40.001 i 45.000; el 5,8% als d’entre 45.001 i 50.000 euros, i el 7,5% als salaris superiors.

L’acord inclou la suspensió d’aportacions al pla de pensions de tota la plantilla entre abril i desembre de 2021, i l’aturada durant tot el 2022 per als sous superiors a 25.000.

També es contempla la possibilitat que el personal pugui recuperar una part proporcional o tots els diners que els retallin aquests dos anys, en cas que Vocento obtingui un Ebitda de 50 milions aquest exercici i el proper, i de 53 milions el 2023.

L’acord també preveu que els treballadors disconformes puguin sol·licitar la baixa voluntària amb una indemnització de 25 dies per any treballat, amb un topall de 12 mensualitats.