Abside Media ha reconfigurat la seva estructura directiva per aconseguir una gestió “més àgil i eficient”, tot buscant una “major convergència” de recursos entre els seus mitjans: COPE, Cadena 100, Rock FM, MegaStar FM i Trece.

D’entrada, el grup de comunicació de la Conferència Episcopal Espanyola ha creat una direcció de transformació, estratègia i desenvolupament de nous negocis que assumeix Andoni Orrantia, fins ara director de programació de COPE.

D’aquesta gran direcció en pengen tres més de noves: de programació i continguts informatius, que assumeix Enrique Campo; d’innovació i estratègia digital, amb Javier de Mora, i de comunicació global i marca, a càrrec de Jacobo Menéndez.

Unificació de programes i informatius

Així doncs, Abside Media ha decidit unificar les direccions de programació i continguts informatius amb l’objectiu de reforçar i avançar en la coordinació, sinergies i unitat d’acció de COPE, Trece, cope.es i els nous projectes vinculats a l’àudio sota comanda.

Per aconseguir-ho, Enrique campo comptarà amb el suport de dues subdireccions: de programació i data, que assumeix Valle Higueras, i de continguts informatius i edició, amb Nicolás Rubio.

Una cultura més convergent

Abside explica que la nova etapa del grup estarà centrada en maximitzar el valor dels continguts i les audiències mitjançant una “decidida” aposta per la seva transformació com a companyia i en l’àmbit digital.

Aquesta reestructuració es produeix després que al juny s’anunciés es nomenés José Luis Restán com a president no executiu del grup i de Javier Visiers com a conseller delegat.

“Ja no només parlem de ràdio i televisió, sinó de continguts, i necessitem anticipar-nos al que ha de venir en la manera de produir-los i distribuir-los”, assenyala Visiers. “En un entorn cada vegada més competitiu i amb la irrupció de nous players, un dels reptes és encertar en la distribució i en el big data. Necessitem estar preparats i continuar sent rellevants per a l’oient/espectador/usuari i per a les marques. I per això cal apostar dins de la companyia per una cultura més convergent que ens faci més eficaços”, afegeix.