La Federació d’Associacions d’Editors de Premsa, Revistes i Mitjans Digitals, formada per l’APPEC i Premsa Comarcal, alerta que la crisi del coronavirus està afectant profundament el sector de les publicacions periòdiques “de manera més contundent i ràpida del que podíem preveure”, i tem que les empreses del sector no puguin suportar els seus efectes si la Generalitat no hi intervé.

Per això, ha instat el Govern a actuar i també a “fer actuar” l’Executiu espanyol per pal·liar les conseqüències provocades per la pandèmia en el sector.

Per una banda, la Federació demana a la Generalitat:

 • Que faci efectius els pagaments de les subvencions concedides l’exercici 2019 pendents de pagament.
 • Que acceleri també el pagament de les campanyes publicitàries inserides el 2019 i que no es demorin més.
 • Que faciliti la tramitació de cessions de crèdit a entitats que poden oferir liquiditat als editors.
 • Que posi a disposició línies de finançament de resolució ràpida per part de l’Institut Català de Finances.
 • Que estudiï la possibilitat de comprar exemplars per destinar-los a col·lectius d’interès i a les seus de les administracions seguint les directrius del Pla de lectura 2020 aprovat pel Parlament i pendent d’aplicació.
 • Que planifiqui campanyes de publicitat de pagament amb criteris de discriminació positiva tenint en compte la fragilitat de les estructures de les publicacions especialitzades, la premsa comarcal i local, i els mitjans digitals, i la seva menor capacitat per arribar als grans anunciants.
 • Que es plantegi incrementar el pressupost destinat a publicitat institucional en el que queda de 2020 com a via senzilla i efectiva per salvar capçaleres.
 • Que es tinguin en compte totes aquestes mesures.

A més, l’insta a què intercedeixi amb el Govern espanyol per tal que:

 • Condoni la cotització a la Seguretat Social de les empreses i autònoms fins que no es reprengui l’activitat amb normalitat.
 • Que s’adopti la directiva de la Unió Europea per a les publicacions digitals: 4% IVA per a publicacions i continguts digitals.
 • Que les publicacions en català es beneficiïn de les campanyes de publicitat i comunicació institucional del Govern espanyol a preu de tarifa en paper i digital d’acord amb la legalitat que obliga a tenir especial cura i protecció de les llengües cooficials.
 • Que es canviï el criteri de Correus que ha decidit no distribuir revistes i periòdics, obligant a un tiratge mínim, i que s’inclogui aquest servei dins l’anomenat servei postal universal.