La Federació d’Associacions de Periodistes d’Espanya, l’Associació de Periodistes d’Informació Econòmica, l’Associació de la Premsa de Madrid i l’Associació de Directius de Comunicació han unit forces per reforçar els comportaments ètics i deontològics d’ambdues professions.

Les quatre entitats han presentat el document Periodistes i directors de comunicació: un compromís ètic per al futur, un protocol d’actuació on exposen les pràctiques i els principis que han d’orientar les respectives professions i les relacions entre ambdues.

El document es divideix en quatre apartats. El primer és un preàmbul on es manifesta la necessitat d’actualitzar una sèrie de reptes ètics fruit dels canvis que han viscut en els darrers anys els professionals de la informació i la comunicació.

El segon recull una sèrie de compromisos dels dircom, com ara difondre informació veraç; facilitar els contactes entre els periodistes i els responsables de les empreses; conèixer terminis i dinàmiques de treball dels mitjans per facilitar la seva tasca; la no discriminació entre periodistes i mitjans, o el respecte a la confidencialitat.

El tercer apartat se centra en els compromisos dels mitjans: publicar i difondre informació veraç; contrastar les informacions amb diverses fonts; actuar com a tallafocs davant les mentides i els rumors infundats; garantir la capacitat d’empreses i institucions d’aportar el seu punt de vista; seguir les millors pràctiques en el reconeixement d’errades, o no utilitzar en benefici propi les informacions conegudes de forma anticipada, confidencial o privilegiada com a conseqüència de la seva feina.

El darrer apartat del document aborda les relacions informatives entre periodistes i dircoms, i fa referència als acords institucionals i les relacions publicitàries entre empreses i mitjans, les quals assenyala que no han de condicionar els continguts a difondre ni el tractament editorial, tampoc si no hi ha acords.