Després que el Departament d’Ensenyament hagi proposat una nova “política digital” en els centres docents, l’associació AulaMèdia ha assenyalat que és “imprescindible” un domini de les eines digitals, però que “sobretot cal dotar a l’alumnat de Catalunya dels elements suficients per desenvolupar una visió crítica enfront els mitjans de comunicació”.

Per a AulaMèdia, es fa necessària, per part del conjunt de la comunitat educativa, una “reflexió” sobre la utilització dels mitjans audiovisual i dels seus continguts a les aules. Una reflexió que, subratllen, “va més enllà de la falsa polèmica: ordinadors a l’aula sí o no”.

Així, l’associació ha reiterat que cal estendre a “tot” l’alumnat l’educació en comunicació, que comprendria el funcionament dels mèdia, els seus llenguatges i els suports tecnològics que utilitzen.

Per poder dur-la a terme, AulaMèdia considera clau la formació global del professorat, la qual troba que ha d’incloure “obligatòriament” la coneixença de les eines digitals i de la seva didàctica, però “sobretot” dels llenguatges dels mitjans i de l’anàlisi dels continguts.

Sense aquests coneixements, AulaMèdia creu que l’alumnat restarà “analfabet mediàtic”.