El centre d’estudis de l’expresident de la Generalitat ha concedit la primera edició de la Beca Jordi Pujol a un projecte que vol analitzar les polítiques impulsades pels seus governs en l’articulació del sistema comunicatiu català.

El jurat ha valorat Nació, llengua, comunicació. Les polítiques de comunicació en l’acció de govern i en el pensament polític del president Jordi Pujol, de Josep Àngel Guimerà, doctor en Periodisme i professor investigador de la Facultat de Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la rellevància del tema, el rigor metodològic i la trajectòria investigadora de l’autor. Ara, Guimerà té un any per lliurar la investigació (prorrogable sis mesos).

La fundació privada Centre Jordi Pujol va crear aquesta beca, dotada amb 12.000 euros, amb la finalitat de promoure la investigació sobre algun aspecte de la trajectòria personal, intel·lectual i política de l’expresident en el seu context històric.

En la primera edició el jurat estava format per Joan B. Culla  (UAB), president del jurat i coordinador de la beca; Joaquim Albareda (UPF); Carles Santacana (UB); Conxita Mir (Universitat de Lleida), i Miquel Calsina (URL), director del Centre d’Estudis Jordi Pujol.