El plenari el Consell Municipal va aprovar la setmana passada el contracte programa entre Informació i Comunicació de Barcelona (ICB), que gestiona BTV, i l’Ajuntament. Es tracta del primer document d’aquestes característiques per als mitjans de la ciutat. El contracte programa té una vigència de quatre anys i incorpora la prestació del servei de ràdio, el qual es preveu posar en marxa oficialment de cara a les Festes de la Mercè (actualment Barcelona FM emet en proves al 91.0). El document va rebre el vot favorable de CiU, PSC, ICV-EUiA i UpB, i el vot contrari del PP.

El contracte programa detalla els compromisos en l’acompliment de la missió de servei públic i els principis generals de finançament, fixant els imports d’aportació pública i els indicadors que han de permetre fer-ne el seu seguiment.

El plenari del Consell Municipal també va aprovar la setmana passada el reglament d’organització i funcionament dels serveis públics de televisió i ràdio locals, el qual modifica l’actual per incorporar Barcelona FM.

A banda, es va renovar part del consell d’administració d’ICB: s’incorporen Josep Maria Carbonell i Carlos Nieto, mentre que continuen Albert de Gregorio, Isona Passola i Vicenç Villatoro.

Rebutjades les esmenes dels treballadors

Les esmenes al contracte programa presentades pels treballadors de BCN Audiovisual, l’empresa de Lavinia que gestiona Barcelona TV, finalment no es van tenir en compte. Tan sols es va acceptar afegir que durant la vigència del contracte programa s’estudiaran tots els models possibles de gestió. Es tracta d’una petita escletxa que obre la porta a canviar el model externalitzat actual.

Els representants dels treballadors, que van protestar durant el ple, reclamaven que, almenys, s’inclogués la hipòtesi d’internalitzar la plantilla després de 20 anys subcontractada a través de diverses productores. Des d’ICV-EUiA i UpB també es va demanar treballar en aquest sentit.

Negociacions per recuperar el poder adquisitiu

L’altra gran reivindicació dels treballadors era que el contracte programa preveiés la “necessitat” de recuperar aquest any el poder adquisitiu de 2010. Davant la negativa per part de l’empresa, es va convocar una vaga el dia del ple, però es va anul·lar perquè la direcció va acceptar obrir negociacions al respecte.

Amb tot, les posicions estan molt allunyades, segons afirmen des del comitè d’empresa a Comunicació 21. De moment, la direcció proposa recuperar en quatre o cinc anys part de la retallada que s’aplica a la plantilla des de principis de 2013, que és d’entre el 4,5 i el 10% en uns sous que estaven congelats des de 2010. Els treballadors, però, s’hi oposen, ja que un cop passats aquests quatre o cinc anys encara no s’hauria recuperat el salari d’abans de l’1 de gener de 2013.

En aquest sentit, el comitè recorda que l’argument per rebaixar els salaris va ser la reducció pressupostària de l’Ajuntament, però que aquest finalment va tancar l’any passat amb beneficis. En concret, expliquen que la retallada salarial total és de 335.000 euros, els quals són “el decimal” del superàvit del consistori, que va ser de 139,3 milions d’euros. Malgrat aquest 2014 se’ls ha incrementat el sou un 0,3% per l’IPC, denuncien que la rebaixa “real” de 2010 a 2013 ha estat d’entre el 13 i el 18,5%.