El Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha elaborat les Recomanacions sobre el tractament informatiu de les persones migrades i refugiades als mitjans de comunicació. El document, que actualitza un de previ de 2002, té com a objectiu reconèixer i valorar la diversitat, evitar l’estigmatització i la reproducció d’estereotips i prejudicis, i donar elements que facilitin una informació acurada dels problemes socials.

En la introducció, el CAC assenyala que totes les persones tenen dret a migrar i que les migracions són un fet estructural, habitual i permanent i, per tant, “convindria que així fossin tractades” pels mitjans.

El text afirma que la informació referida a les persones migrades o refugiades ha de vetllar pels drets fonamentals a la llibertat d’expressió, la privadesa, la pròpia imatge, la lliure voluntat de les persones o la protecció de les dades personals, que s’han d’aplicar amb independència del país d’origen o la condició de les persones que s’hi veuen involucrades.

L’ens regulador recorda que els mitjans haurien de donar veu a fonts diverses, de tots els àmbits socials i culturals, que ofereixin una perspectiva “més àmplia i plural” a les informacions sobre migracions i refugi, i no recórrer únicament a autoritats, administracions i cossos professionals. Aquestes fonts, afegeix, haurien d’assumir amb plena consciència la seva condició i facilitar la tasca dels mitjans. “És cabdal difondre amb responsabilitat informació i missatges sobre el fet migratori i les persones refugiades, així com transmetre el caràcter divers de la nostra societat. Cal que els serveis d’informació i comunicació de les administracions també segueixin aquestes recomanacions”, rebla.

Les recomanacions del CAC es poden aplicar a qualsevol informació periodística, amb independència del format o del mitjà emprat per difondre-la. També són d’aplicació als espais d’opinió, debats i entrevistes. Així mateix, les recomanacions també s’adrecen a les plataformes d’intercanvi de vídeos i a les xarxes socials.

Els deu epígrafs a partir dels quals es desenvolupen les recomanacions, són:

  • Fer ús d’un llenguatge precís, respectuós i inclusiu.
  • Adoptar una postura crítica i activa davant els discursos discriminatoris i xenòfobs.
  • Ajudar a superar els prejudicis i estereotips negatius sobre la immigració i el refugi.
  • Informar sense sensacionalisme ni dramatisme.
  • Contextualitzar les informacions sobre persones migrades i refugiades.
  • Donar veu a les persones migrades i refugiades i vetllar per la diversitat de les fonts d’informació.
  • Incorporar als continguts la perspectiva de gènere i la interseccionalitat.
  • Respectar els drets i la lliure voluntat de les persones migrades i refugiades a l’hora de presentar-les i entrevistar-les.
  • Que les plataformes en línia moderin els continguts per evitar els missatges d’odi o discriminatori.
  • Garantir la formació activa i les condicions de treball adequades de les i dels professionals de la informació.

En l’elaboració del document han participat la Mesa per a la Diversitat en l’Audiovisual; la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania; el Col·legi de Periodistes de Catalunya, i l’Institut Europeu de la Mediterrània. També han col·laborat el Col·legi de Pedagogs de Catalunya; la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat; el Consell Nacional de les Dones de Catalunya; les Entitats Catalanes d’Acció Social; la Fundació del Secretariat Gitano; l’Observatori de Cobertura de Conflictes de la Universitat Autònoma de Barcelona, i Xenomedia de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya.