L’Ajuntament de Collbató ha obert el procés de licitació dels serveis de gestió, coordinació i redacció de la revista municipal; maquetació, impressió i distribució de la publicació; gestió de les xarxes socials; actualització dels continguts del web; atenció als mitjans de comunicació, i gestió de la publicitat. El preu base de licitació es de 74.160 euros (sense IVA) per un contracte de dos anys. El termini per presentar ofertes finalitza el 3 d’abril.

La mesa de contractació tindrà en compte com a criteris de valoració l’oferta econòmica (fins a 40 punts), la memòria relativa a l’assoliment de les obligacions (40 punts), la millora en cobertures d’esdeveniments (15 punts), la millora en el percentatge de facturació de publicitat (5 punts).