El Departament de la Presidència ha obert la convocatòria per a la concessió de subvencions de 2018 a entitats sense ànim de lucre i organitzacions professionals del sector de la comunicació per al desenvolupament d’iniciatives que contribueixin al foment del periodisme i a l’enfortiment de l’espai català de comunicació. El termini per presentar sol·licituds finalitza el 7 d’agost.

La dotació d’aquesta línia d’ajuts és d’1.201.000 euros, un 24,7% menys que en la convocatòria de 2017 (l’any passat inicialment la dotació va ser d’1.520.000 euros i després es van ampliar a 1.595.000).

Aquesta és la tercera línia de subvencions del sector de la comunicació corresponent a 2018 que obre Presidència. A l’abril ja va convocar les línies de ràdio i televisió, i ara només falten les de publicacions impreses i mitjans digitals.

Les bases d’ajuts a entitats sense ànim de lucre i organitzacions professionals del sector de la comunicació especifiquen que són actuacions subvencionables la realització d’activitats formatives, informatives i de difusió; l’organització de cursos, congressos, jornades, seminaris, conferències, exposicions, formació professional i altres que tendeixin a la difusió i el coneixement dels mitjans de comunicació i el periodisme; les actuacions de recerca, estudis i investigacions en l’àmbit dels mitjans; els projectes de modernització i millora tecnològica; les activitats que fomentin la cohesió social i territorial de barris, municipis o comarques en relació amb els mèdia; la creació de noves àrees, departaments o unitats en benefici de la gestió interna de l’entitat i dels serveis que ofereix en l’àmbit dels mitjans; i les iniciatives adreçades a ampliar el mapa informatiu i comunicatiu del sector.

No poden optar a aquestes subvencions les iniciatives adreçades als mitjans finançats o gestionats de manera total o parcial per institucions públiques, i als mitjans el contingut dels quals sobrepassi el 60% de publicitat pròpia o aliena.