El temps que es dedica a altres usos del televisor diferents al consum lineal de cadenes de televisió augmenta i ja suposa l’11% del total. Un estudi de Barlovento Comunicación amb dades de Kantar apunta que el temps destinat a aquests altres usos és de 30 minuts per persona i dia de mitjana aquesta temporada (de l’1 de setembre al 3 de febrer). La tendència alcista d’aquests altres usos va registrar un pic l’abril de 2020 (el primer mes sencer de confinament) amb 45 minuts per persona al dia.

Dins del concepte d’altres usos del televisor, l’estudi diferencia tres branques: internet (consum de vídeos de la xarxa, per exemple de YouTube), amb un promig de 22 minuts per persona al dia aquest curs; play (reproducció de continguts gravats que no ha emès la TV lineal els set dies anteriors) amb 4 minuts; i altres consums (ràdio, videojocs) també amb 4 minuts per persona al dia.

Per grups d’edat, les franges que més temps dediquen a aquests altres usos del televisor són la de 25 a 44 anys, amb 44 minuts, i la de 4 -12 anys, amb 40 minuts. El consum en la franja de 45-64 anys és de 31 minuts; en la de 13-24 anys de 24 minuts, i per últim les persones de més de 65 anys amb 10 minuts.

Pel que fa a l’audiència acumulada diària, l’estudi indica que 9,9 milions de persones han utilitzat el televisor diàriament almenys un minut per a una activitat diferent de mirar la televisió de manera convencional aquesta temporada. Més concretament, 3,3 milions de persones han utilitzat el televisor per a altres usos al voltant d’una hora al dia; 2,4 milions dues hores; 1,5 milions tres hores, i 2,6 milions més de quatre hores al dia.