La Comissió del Mercat de les Telecomunicacions (CMT) ha resolt que Cuatro ha de pagar 3,27 milions d’euros més de la seva aportació al finançament de TVE corresponent al 2010. Segons l’ens, la cadena, en mans de Mediaset, va calcular malament la taxa. En concret, Cuatro va autoliquidar 8.012.119,98 euros, i en faltaven 3.129.010,02. Ara, els haurà de fer efectius amb 148.259,66 euros d’interessos, pujant a un total de 3.277.269,68 euros.

El motiu de la diferència s’explica pel fet que dins dels ingressos bruts, mitjançant els quals es calcula la taxa del 3% a abonar, es van excloure algunes partides en entendre que els ingressos no provinents de la publicitat no estaven gravats per la normativa.

Aquest va ser l’argument que va utilitzar Mediaset, però la CMT considera que, en el cas de les televisions, la taxa s’ha d’aplicar sobre tots els ingressos bruts d’explotació sense excloure cap concepte.

Ara Mediaset pot presentar un recurs de reposició davant la mateixa Comissió.