La Fundació Audiències de la Comunicació i la Cultura (FUNDACC) presentarà el proper dilluns 31 de gener, a les 10 h, les dades de la sisena i darrera onada del 2010 del Baròmetre. En la presentació es donaran a conèixer les audiències dels mitjans de comunicació obtingudes a partir d’una mostra de 30.887 entrevistes a les llars catalanes durant l’any natural de gener a desembre.

A més, la FUNDACC també presentarà l’estudi La comunicació a Catalunya. Resum 2010, en col·laboració amb l’Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (INCOM-UAB), el qual analitza els aspectes més rellevants de l’any a partir de les dades del Baròmetre.