Una cinquantena d’organitzacions i col·lectius socials, acadèmics i professionals han secundat una declaració en què es reclama que es culmini el concurs públic per escollir el nou consell d’administració i la presidència de RTVE. I que es faci amb el “màxim consens”, ja que al seu parer aquesta és “l’única sortida viable a la paràlisi institucional” que travessa la corporació.

L’objectiu de la iniciativa és que el Govern espanyol i els grups parlamentaris facin els passos necessaris per concloure un concurs endegat el juliol de 2018 i aturat des de fa més d’un any, tot i haver seleccionat les 20 candidatures finalistes.

“Ara ha d’acabar el seu recorregut. No fer-ho representaria un frau polític a la ciutadania i el cop de gràcia a una radiotelevisió pública que porta més d’any i mig en una provisionalitat insostenible”, assenyala la declaració.

La resolució del concurs no és l’única petició: també se sol·licita aproximar el finançament públic de RTVE a 1.200 milions d’euros anuals; crear un consell amb àmplia representació social i d’experts per a la reforma integral de la corporació; que les Corts aprovin aviat el mandat-marc, i que a continuació el Govern negociï el primer contracte-programa triennal; afermar la independència dels espais informatius, i elaborar un pla estratègic per al compliment de la seva missió de servei públic.

Per altra banda, també es demana que es garanteixi la independència del Consell de l’Audiovisual (actualment en la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència), i que a mig termini es creï el Consell Estatal de Serveis Audiovisuals. Igualment se sol·licita aplicar a les ràdios i televisions autonòmiques la mateixa estructura de governança que a RTVE, i resoldre la concessió de llicències d’emissió als mitjans comunitaris.