Fa gairebé un mes, el Govern català i la Fundació Audiències de la Comunicació i la Cultura (FUNDACC) van acordar garantir la continuïtat del Baròmetre a canvi d’un obligat redimensionament del projecte: els poc més de dos milions que aportava fins ara la Generalitat es veien reduïts un 45%, afectant força el pressupost total.  Així doncs, la reestructuració del Baròmetre passava inevitablement per una reducció d’onades. En concret, de les sis onades anuals es passarà a tres a partir del 2012, com en els seus inicis, i es presentaran els mesos de març, juliol i novembre.

Aquest any, però, el calendari també es veurà afectat: la tercera onada es presentarà el proper 27 de juliol, i n’hi haurà una quarta el 29 de novembre, quedant fora la que es presentava a finals de setembre i la de finals de gener, aquesta corresponent a l’any natural.

La mostra de dades, actualment de més 30.000 entrevistes,  també baixarà, tot i que fins l’any vinent no se sabrà exactament com quedarà. De moment, s’està treballant amb TNS, l’empresa que realitza el treball de camp des del setembre passat, per tal d’optimitzar al màxim la mostra i el nombre de mitjans.

El futur del Baròmetre va quedar en entredit a principis d’abril, quan es va conèixer-se la intenció del Govern de retallar de manera important l’aportació de la Generalitat.

El passat 5 de maig, en una reunió del Patronat, on la Generalitat hi és representada, es va constatar la voluntat de donar continuïtat al projecte i es van emplaçar a trobar un model sostenible que garantís el suport de l’Administració catalana tot mantenint els objectius fundacionals del Baròmetre. L’acord es va assolir el passat 2 de juny.