El passat desembre es va fer públic l’acord pel qual la Cope absorbeix ABC Punto Radio, les freqüències de la qual a Catalunya estan en mans d’Onda Rambla. En conèixer l’operació, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) va fer arribar un advertiment a Onda Rambla que “la formalització de negocis jurídics relatius a les llicències” requereix la seva autorització prèvia.

L’ens regulador també va recordar Onda Rambla que s’ha de garantir el manteniment dels compromisos assumits en la concessió de llicència, com ara “l’obligació d’emetre una programació pròpia equivalent al 25% de la programació diària elaborada íntegrament a Catalunya”.

Un cop analitzada la resposta rebuda, on es deia que es tractava d’un “acord de col·laboració”, el CAC ha requerit a Onda Rambla que li enviï una còpia del mateix.