El Consell de l’Audiovisual de Catalunya coordina un estudi de la Xarxa d’Autoritats de Regulació Mediterrànies (RIRM) per analitzar la presència de l’esport femení a la televisió pública. El treball permetrà comprovar l’evolució de la presència de l’esport femení a la TV en relació amb l’anterior informe conjunt, de 2016. Es preveu disposar de l’estudi en el primer trimestre del 2022.

En l’estudi participen vuit dels 26 reguladors de la RIRM, que aportaran les dades corresponents a Catalunya, França, Portugal, el Marroc, Andalusia, Croàcia, Sèrbia i Armènia. Cada regulador analitzarà, amb la mateixa metodologia, les dades d’una TV pública generalista i, si s’escau, d’una TV pública especialitzada en esports. El treball analitzarà teleinformatius diaris genèrics, informatius especialitzats en esports, magazins esportius i retransmissions esportives.

L’informe estudiarà la distribució per gènere i disciplina esportiva de la informació sobre esports en temps de notícia, així com la distribució segons el gènere de les persones que intervenen en tertúlies i debats sobre aquest àmbit. En el cas de les retransmissions esportives, s’analitzarà la distribució segons la disciplina esportiva i el gènere de les persones que les practiquen.

El CAC constata el desequilibri entre la cobertura d’esport femení i masculí a TVC