El termini per a l’adjudicació de 23 llicències de ràdio alliberades s’ha consumit sense que el Consell de l’Audiovisual de Catalunya hagi emès una resolució, malgrat continua treballant per enllestir el concurs públic convocat fa un any. Segons expliquen des de l’ens regulador a Comunicació 21, tot i que s’ha exhaurit el termini, això no invalida el procés, ja que com a administració pública hi ha l’obligació de resoldre el concurs. La resolució, però, no té data.

El CAC explica el retard per la “complexitat” del procés d’adjudicació, pel gran nombre d’empreses licitadores que es van presentar al concurs (es van rebre 221 sol·licituds de 41 licitadors diferents) i pel volum de la documentació presentada, arguments ja utilitzats en les diferents pròrrogues aprovades anteriorment.

El concurs públic per adjudicar les 23 freqüències alliberades es va posar en marxa el 30 de maig de 2013 amb un termini d’adjudicació inicial de sis mesos a comptar des de la seva convocatòria. A finals de novembre, el Consell va decidir ampliar el termini en tres mesos, i un cop exhaurits, en tres mesos més, el màxim permès.