El Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha declarat extingides les llicències de TDT concedides a Publicitat i Comunicació del Vallès (Canal Català) a les demarcacions de Lleida, Tarragona i Vic. L’apoderat de la societat, Nicola Pedrazzoli (conseller delegat de 8tv), al setembre va presentar la renúncia a les llicències davant la impossibilitat de complir amb els compromisos assumits en el seu dia.

La concessió es va fer inicialment a Canal Català, Tarraco Visió i Produccions de la Llum respectivament, societats que el 2012 van ser absorbides per Publicitat i Comunicació del Vallès.

L’empresa també tenia llicències a les demarcacions de Barcelona, Granollers, Sabadell i Blanes, totes elles transmeses el 2022 amb el vistiplau del CAC: les tres primeres a Canal 4 Catalunya (Teve.cat) i la darrera a Catalònia Audiovisual Media (TV La Selva).

En les set llicències que tenia la societat, primer hi va emetre Canal Català, després El Punt Avui TV, i finalment i de manera breu Teve.cat.

Publicitat i Comunicació del Vallès s’ha desprès de totes les llicències després que OC 2022, empresa participada per Pedrazzoli, adquirís 8tv a Godó.