El Consell de l’Audiovisual de Catalunya organitza un taller de formació teoricopràctic en el marc del programa eduCAC adreçat al professorat de secundària sobre el consum informatiu, la infoxicació i la desinformació.

El curs A qui em crec? Propostes didàctiques per [email protected] per l’entorn comunicatiu es desenvolupa de l’1 al 10 de juliol i s’inclou en la 47a edició de l’Escola d’Estiu del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya (CDL), que enguany se celebra exclusivament en línia.

El taller té per objectiu fer entendre el canvi que ha suposat internet en la manera de rebre la informació i el coneixement, i d’interactuar-hi. També formar en l’ús amb autonomia i esperit crític dels mitjans de comunicació i les TIC per obtenir, interpretar i elaborar informacions contrastades i opinions. Així mateix, es pretén potenciar una actitud activa a l’hora d’informar-se i aprendre a fer front a la desinformació i les anomenades fake news.

Els continguts del taller es treballen a partir de lectures, visionament de vídeos, elaboració d’activitats breus, mostra d’evidències del que s’està aprenent, participació als fòrums de debat i de disseny, i elaboració d’una pràctica audiovisual transferible a l’aula de secundària.

El curs, de 20 hores, està reconegut dins del Pla de formació permanent del Departament d’Educació.