El Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha recordat la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals que “cal extremar” la cura en el tractament informatiu de temes “especialment sensibles” que poden afectar aspectes relatius a la dignitat humana, com ara la prostitució. L’ens regulador insta a què aquestes qüestions “s’abordin amb el rigor que mereixen i amb la finalitat de transmetre una imatge igualitària, plural i no estereotipada”.

El pronunciament del CAC es produeix arran de tres queixes presentades per dues notícies sobre un curs de formació per a prostitutes, una emesa al 3/24 el passat 21 de febrer a les 22 h, i l’altra l’endemà a l’edició del migdia del Telenotícies cap de setmana de TV3. Les queixes assenyalaven que les informacions normalitzaven la prostitució, presentant-la com una sortida professional per a dones en situació d’atur; presentaven connotacions sexistes, i incloïen opinions que no representaven les diferents posicions existents envers la prostitució.

Pel que fa a la notícia emesa pel 3/24, l’informe elaborat pel CAC conclou que ofereix una visió sobre el tema “formada d’elements que es contraposen”. Amb tot, apunta que l’entradeta “no es correspon” amb el discurs de la resta de la informació, ja que considera que “podria donar a entendre que la prostitució és homologable a una professió”.

Quant a la peça del TN, el CAC considera que “limita les intervencions”, ja que només hi apareixen dues dones que afirmen exercir la prostitució de manera lliure i que en defensen la seva professionalització. Amb tot, l’ens constata que una d’elles apareixia amb la identitat oculta, cosa que “posava de manifest el caràcter no homologable de la prostitució a una professió”, i que, d’altra banda, el discurs de la notícia “puntualitzava l’existència de prostitució forçada”.