El Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha obert un apartat al seu web que permet seguir la tramitació de la revisió de la Directiva europea de serveis de comunicació audiovisual i consultar els documents més rellevants del procés. Amb la nova legislació, en fase avançada de negociació, es busca actualitzar el règim jurídic del sector, inclosos els nous serveis digitals, amb l’objectiu de garantir un millor equilibri entre la competitivitat dels seus actors i la protecció del públic, en especial dels menors d’edat.

El web del CAC recull els orígens de la Directiva la Televisió sense fronteres de l’any 1989 i les seves successives modificacions (1997 i 2007). També inclou la legislació actual, en vigor des de 2010, així com la proposta de revisió per tal d’adaptar-la al nou escenari arran de la irrupció de les noves plataformes d’intercanvi de continguts audiovisuals.

La proposta de revisió la va iniciar la Comissió Europea el 2016 i ha comptat amb aportacions del sector via consulta pública (entre les quals del CAC), i amb propostes del Parlament Europeu i del Consell Europeu.

La darrera novetat sobre el procés de revisió de la Directiva és l’acord preliminar al qual van arribar fa un mes el Parlament, el Consell i la Comissió Europea. Es preveu que les negociacions finalitzin al juny, quan les tres institucions es reuneixin per concloure i debatre els últims detalls tècnics de la proposta.

Després de la confirmació oficial per part del Consell i de l’aprovació del Parlament en sessió plenària, la nova Directiva s’haurà d’incorporar a l’ordenament jurídic de cada Estat.