El Consell de l’Audiovisual de Catalunya, juntament amb el Departament de Salut, el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya i el Col·legi de Periodistes de Catalunya, ha elaborat un document amb recomanacions en relació amb els continguts audiovisuals sobre les vacunes de la Covid-19.

El text defensa que els beneficis de la vacunació per al conjunt de la societat estan “àmpliament provats”, i que els mitjans de comunicació tenen la funció “d’informar de manera veraç en relació amb la seguretat i l’eficàcia de les vacunes”. A més, assenyala que els mèdia poden contribuir a lluitar contra la desinformació, que en el cas de la vacunació contra la Covid-19 “constitueix una amenaça a la salut pública”.

La iniciativa sorgeix, entre altres consideracions, de les dades demoscòpiques que indiquen que només el 40% de la població afirma que es vacunaria de manera immediata contra el coronavirus, segons el baròmetre de desembre del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS).

Contrastar i contextualitzar

El document subratlla que existeix un “consens científic demostrable empíricament” sobre la seguretat i els beneficis de la vacunació, i assenyala que els mitjans poden contribuir a incrementar la “confiança vacunal” de la població.

El text destaca la conveniència de recórrer a les persones expertes en la divulgació de la vacunació, tant en espais informatius com d’entreteniment, i subratlla que cal tenir cura amb el contrast de la informació. En aquest sentit, ressalta la importància d’aportar dades sobre els resultats oficials de l’eficàcia i la seguretat de les vacunes, i d’evitar difondre “especulacions interessades” no analitzades per la comunitat científica.

També es considera important contextualitzar les informacions, particularment en el cas de les anomenades ‘històries humanes’, per tal de “no elevar a categoria general una anècdota o un cas concret”, especialment en programes d’entreteniment radiofònics o televisius. Igualment demana “evitar l’espectacularització” en les informacions sobre les vacunes, tant en el discurs oral com en el visual.

El text també explica que un esdeveniment “advers” després de la vacunació “no necessàriament” ha de tenir una relació causal. Per això, indica que cal “extremar la cautela en la informació sobre aquests esdeveniments i transmetre informació objectiva i no alarmista sobre les sospites de reaccions adverses”. En aquest sentit, recorda que les vacunes no evitaran altres malalties que es produeixen habitualment, que no guarden relació amb la Covid-19, i que poden aparèixer tant en les persones vacunades com no vacunades.

També es considera important que els mitjans mostrin les conseqüències que la malaltia té en la salut de les persones i en la societat, la gravetat de la transmissió, i les derivacions de no disposar d’una vacuna o de rebutjar-ne l’administració.

Reproduir negacionistes i desinformacions

Per altra banda, es destaca que, “en benefici de la salut de la població”, oferir una informació “equilibrada” no significa posar en termes d’igualtat les veus científiques i les negacionistes, sinó “donar-los el pes que es deriva de l’aval científic que tenen”.

El document apunta que, en la informació sobre rumors o desinformacions respecte a la vacunació contra la Covid-19, cal “valorar molt detingudament si el fet de reproduir-los, fins i tot des d’un punt de vista crític, contribueix al debat lliure i democràtic sobre la vacunació o no”. En el cas que puguin causar un dany, assenyala que “convindria evitar-ne la reproducció o bé, si es considera necessari, aportar arguments per contrarestar-los”. En aquest sentit, considera que “cal extremar les precaucions” en la moderació de formats com el de les tertúlies, i recomana que la veu de persones expertes hi pugui actuar com a marc de referència.

Finalment, el text fa una crida perquè les plataformes d’intercanvi de vídeos i les xarxes socials extremin la cura dels continguts i contextualment ofereixin enllaços a fonts acreditades. Pel que fa a les persones usuàries d’aquests serveis, es demana evitar crear o difondre continguts sense aval científic.

Les recomanacions s’acompanyen amb un recull de referències a agències de medicaments, societats científiques i organismes especialitzats en matèria de vacunes com a recursos informatius i documentals.

La desinformació pot posar en risc la salut

“La desinformació en matèria sanitària, i en especial sobre les vacunes, pot posar en risc la salut de la població”, ha advertit el president del CAC, Roger Loppacher. “Hem d’apostar per tenir la informació més completa i del màxim rigor possible per tal de garantir la màxima confiança entre la ciutadania i poder, així, tenir les eines per superar aquesta crisi sanitària”, ha afegit.

“Les vacunes estan sotmeses a un control molt estricte de la seva seguretat, tant previ com posterior a la seva autorització”, ha remarcat el president del Consell de Col·legis de Metges, Jaume Padrós. “Les vacunes en front la Covid-19 s’han desenvolupat ràpidament gràcies a l’ús de noves tecnologies i a un extraordinari esforç i col·laboració mundials. Les agències que les avaluen i aproven han emprat els mateixos controls, amb el mateix rigor”, ha destacat.

Per la seva part, el degà del Col·legi de Periodistes, Joan Maria Morros, ha recordat que el professionals de la informació “estem subjectes al Codi Deontològic, que és la nostra autoregulació, i que el seu compliment avala la qualitat de la nostra feina alhora que dona compliment a la vocació social de tots els periodistes”. Tot i això, “mai és sobrer conèixer les recomanacions que ens fan els especialistes de l’àmbit sanitari per ajudar-nos a fer front amb més garanties a la Covid-19”, ha remarcat.

La subdirectora general de Promoció de la Salut de la Generalitat, Carmen Cabezas, ha subratllat la importància de la vacunació contra la Covid-19: “La vacuna protegeix la persona i també al conjunt de la societat. Serà el que farà canviar realment la situació que estem vivint”. A més, ha recalcat que “mentre la cobertura vacunal no arribi al 80% de la població, caldrà mantenir les mesures de seguretat: distància, rentat de mans, mascareta, ventilació i quedar-se a casa en cas de trobar-se malament”.