Des d’aquest dilluns, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) incorpora un codi de verificació electrònica (CVE) a cada pàgina que permetrà accedir a la versió autèntica de cada document publicat. Aquest codi alfanumèric atorga la consideració d’autèntiques a les còpies impreses del DOGC.

Amb aquesta novetat, la ciutadania pot acreditar l’autenticitat i la integritat d’una pàgina del Diari Oficial impresa a partir d’una versió PDF. La verificació es pot dur a terme mitjançant la introducció del codi en una casella que apareix al web del DOGC amb aquesta finalitat.

A banda, el Diari també ha estrenat aquest dilluns una nova ordenació del seu sumari que persegueix permetre fer consultes de manera més clara i orientatives. A partir d’ara, doncs, les seccions són: disposicions; càrrecs i personal; anuncis de la Generalitat; anuncis de l’Administració local; anuncis de l’Administració de justícia, i anuncis diversos.