Amb la presa de possessió del nou Govern català s’ha acabat l’aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola i, per tant, amb la intervenció del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Des del 2 de novembre, el DOGC incloïa cada dia un recordatori de la intervenció que patia: “Per aplicació del Reial decret 944/2017, de 27 d’octubre, es publiquen temporalment al Butlletí Oficial de l’Estat les disposicions, actes, acords i resolucions adoptades pel Consell de Ministres i pels altres òrgans habilitats en compliment del Reial decret esmentat”. Des del 2 de juny, la missiva ha desaparegut.

La intervenció del DOGC es va fer especialment notòria fa un parell de setmanes, quan el Govern espanyol es va negar a publicar el decret de nomenament d’un Consell Executiu amb membres presos i exiliats.