El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha publicat aquest dimecres la convocatòria de subvencions estructurals del 2014 per a publicacions periòdiques en suport paper en català o aranès. Enguany, la dotació és de 4.138.000 euros, un 6,27% menys que els 4.415.000 de la convocatòria del 2013.

De la quantitat total, 2.845.000 euros són per a publicacions diàries, un 8,23% menys que els 3.100.000 de l’any passat, mentre que 1.293.000 es destinaran a publicacions no diàries, el que suposa un increment del 39,89% respecte als 925.000 de la passada convocatòria.

Aquest increment de les subvencions a les publicacions no diàries es produeix per la voluntat de la Secretaria de Comunicació de millorar els percentatges d’ajuts a la premsa local i comarcal, una pretensió avançada en diverses ocasions.

El termini per presentar les sol·licituds finalitza el 2 de maig.