El Govern ha aprovat la creació del Programa temporal per a la implantació del projecte Catalunya Media City (CMC) i assignar-lo al Departament de Cultura a través de la seva Secretaria General. El programa té per objecte dotar la Conselleria dels recursos humans necessaris per dirigir, coordinar, supervisar, desenvolupar, seguir i avaluar la implantació del futur CMC, equipament que formarà part del complex del Hub Digital, Audiovisual i del Videojoc, la qual cosa implica la incorporació temporal de personal amb formació i coneixement específics.

El programa per al desenvolupament del Catalunya Media City ha de donar cobertura global a tots els subprojectes englobats en el futur equipament i, per tant, de la planificació corresponent de polítiques, programes i mesures, l’execució i el seguiment del seu desenvolupament, així com l’avaluació posterior. Tot plegat, amb les corresponents col·laboracions interdepartamentals, interadministratives i amb el sector privat.

Per tal que el Departament de Cultura pugui disposar de personal amb coneixements i expertesa adequats en aquest àmbit específic i, per dur a terme aquest programa, es proposa la incorporació de quatre efectius: un director o directora del programa (mitjançant contracte laboral), i tres tècnics superiors (dos del cos superior d’administració general, i un del cos de titulació superior de la Generalitat).

Aquests efectius adscrits al programa s’han d’incorporar mitjançant nomenament per períodes d’un any prorrogables pels mateixos períodes i amb una durada màxima fins a la finalització de la vigència del programa.

Les tasques que s’assignen al personal del programa no responen a necessitats permanents de l’Administració de la Generalitat, sinó a necessitats específiques temporals per gestionar els fons i les actuacions que cal implementar. Per aquest motiu, la durada màxima del programa és de tres anys a partir de la seva creació.

Projecte público-privat

El projecte cultural i empresarial del Catalunya Media City està impulsat pel Departament de Cultura en coordinació amb el Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, i amb la participació del Departament d’Empresa i Treball, els ajuntaments de Sant Adrià i Badalona, i el Consorci del Besòs.

Es tracta d’un projecte público-privat que conjuga una gran inversió per part de les administracions públiques i del sector audiovisual i del videojoc amb empreses interessades per la iniciativa. En aquest sentit, es destaca que més de 80 empreses, agents sectorials i institucions acadèmiques, entre d’altres, ja han manifestat el seu interès a través de cartes d’adhesió al projecte.

El CMC comptarà amb platós d’última generació i sales de testeig d’UX; espais per a creació de continguts interactius (VR/XR); laboratoris de projectes d’intel·ligència artificial; 5G i robòtica; estudis de sonorització i enregistrament de pòdcasts, i Data Center amb alta connectivitat per a producció i edició remota, entre d’altres.

El Govern subratlla que el CMC no només requerirà professionals formats en tota la cadena de producció de l’audiovisual i del videojoc i dels serveis associats, sinó que també en formarà. Així doncs, la formació professional i universitària hi tindran un paper molt rellevant.

Pere Aragonès: “El Hub Digital, Audiovisual i del Videojoc és un projecte clau”