El Consell de Ministres ha aprovat el Projecte de llei del cinema i de la cultura audiovisual, i sol·licitarà la seva tramitació parlamentària pel procediment d’urgència. La normativa està contemplada en el pla d’impuls del sector Espanya, hub audiovisual d’Europa, com la reforma de la Llei general de comunicació audiovisual aprovada el passat juny.

El Projecte de llei pretén impulsar i fomentar la producció, distribució i exhibició d’obres audiovisuals, a més d’establir tant les condicions que afavoreixin la seva creació i promoció com mesures per a la protecció i difusió del patrimoni cinematogràfic i audiovisual.

El text adapta la normativa a les transformacions que ha experimentat el sector els darrers anys. Per això, el títol de la llei incorpora el concepte de cultura audiovisual juntament amb el de cinema, ja que s’entén que constitueixen “una unitat que integra les especificitats dels diferents mitjans d’explotació i difusió de les obre audiovisuals”.

Suport a tota la cadena de valor

El principal objectiu de la normativa és “enfortir” la cadena de valor del teixit creatiu i industrial, amb una especial atenció als sectors independents, segons assenyala el Govern espanyol en un comunicat. També persegueix donar suport als autors i al ple exercici dels drets de propietat intel·lectual, així com impulsar mecanismes que millorin la competitivitat de les empreses i els professionals en l’entorn internacional.

El Projecte de llei igualment busca garantir la defensa de la competència en el mercat audiovisual, la transparència de la informació sobre assistència i visionats de les obres audiovisuals, així com l’adequat exercici dels drets de propietat intel·lectual per part dels seus titulars.

L’Executiu de Pedro Sánchez subratlla que la nova normativa inclou la definició de productora independent reclamada pel sector, i que posa l’accent en què la dotació dels ajuts “es destinarà majoritàriament” a productores independents, i no a les obligacions recollides en la Llei de comunicació audiovisual.

El nou text també contempla la necessitat d’ajuts públics capaços d’impulsar tots els aspectes de l’audiovisual, des de les fases de creació fins a la difusió, la internacionalització i la conservació, passant per l’alfabetització, la creació d’audiències i la formació.

Com a novetat, es considera que el Fons de Protecció a la Cinematografia i l’Audiovisual reservarà sempre un “percentatge significatiu” de la seva dotació exclusiu per a l’activitat cinematogràfica, encara que inclogui altres formes audiovisuals com ara les sèries.

Foment de les llengües diferents del castellà

El Govern espanyol també destaca que el foment de les obres en llengües oficials diferents del castellà s’amplia a les llengües reconegudes estatutàriament per les comunitats autònomes. A més, per al reconeixement de la nacionalitat espanyola dels treballs, s’inclouen no només les llengües oficials, sinó també, per primera vegada, aquestes llengües i les de signes reconegudes legalment a l’Estat.

El text també recull la creació del Consell Estatal de la Cinematografia i la Cultura Audiovisual, una eina “per al diàleg, la comunicació i la cooperació” en aquests àmbits. L’organisme estaria format per representants d’associacions i organitzacions, l’administració estatal, autonòmica i local, i s’encarregaria d’abordar qüestions de polítiques públiques, alfabetització audiovisual o patrimoni, entre d’altres. Igualment tindria entre les seves funcions les d’impulsar mecanismes de conciliació, mediació i arbitratge.