El Consell Executiu va aprovar dimarts sol·licitar al Consell de Garanties Estatutàries que el dictamen preceptiu previ a la interposició d’un possible recurs d’inconstitucionalitat en relació amb el Reial decret llei aprovat pel Consell de Ministres pel qual s’adopten mesures urgents per raons de seguretat pública en matèria d’administració digital, contractació del sector públic i telecomunicacions.

El Govern entén que les modificacions incorporades amb el Reial decret llei “tenen impacte” en cinc àmbits considerats “clau”: infraestructures digitals i desplegament de la fibra òptica, identitat digital, desplegament de l’administració digital, ciberseguretat, i contractació pública.

La consellera de la Presidència, Meritxell Budó, va explicar que les modificacions podrien suposar una “incidència en les competències” de la Generalitat, i també que cal examinar si l’instrument normatiu del Reial decret llei podria resultar “inadequat”.

Una vegada es compti amb el pronunciament del Consell de Garanties Estatutàries, el Govern podria plantejar un recurs davant el Tribunal Constitucional.

El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, va anunciar a principis de mes una ofensiva en tots els àmbits jurídics i polítics per defensar les competències del Govern en l’àmbit digital. Puigneró va denunciar la vulneració de competències pròpies i que, sota el pretext de la seguretat nacional i l’ordre públic, i sense ordre judicial, aquest decret obria la porta al control de les comunicacions per part de l’Estat i suposava un fre a la innovació digital i al progrés de Catalunya.