El Consell Executiu ha aprovat iniciar la redacció de l’Avantprojecte de llei per a la transparència i sostenibilitat del sector de la comunicació, la qual es preveu estigui enllestida en els propers mesos, i que introduirà modificacions en fins a quatre normatives: la de la comunicació audiovisual de Catalunya, la del CAC, la de la CCMA i la que regula la publicitat institucional.

La nova regulació té dos objectius. Per un costat, “reforçar” els mitjans de comunicació públics a través de la desgovernamentalització, la transparència i la simplificació administrativa, un “compromís” del Govern que ja va anunciar al març el conseller de la Presidència, Francesc Homs. El segon objectiu és “pal·liar” l’impacte que la crisi econòmica té sobre el sector afavorint la seva sostenibilitat.

Els consellers sense dedicació exclusiva no tindran sou

La futura normativa va una passa més enllà de les modificacions realitzades en les lleis audiovisuals al febrer del 2012, que entre altres aspectes van reduir les estructures directives de la CCMA i el CAC.

Ara, l’Executiu vol introduir que l’obligatorietat de la dedicació exclusiva només es limiti als presidents dels dos organismes. Així, la nova llei deixarà oberta a la possibilitat que els consellers que no tinguin una dedicació exclusiva realitzant unes “feines quotidianes contrastables”, desenvolupin el seu càrrec sense altra remuneració que les dietes de pertinença al consell.

“No té sentit aquest salari sense una adscripció laboral específica”, ha apuntat el portaveu en roda de premsa després de la reunió setmanal del Consell Executiu. Amb la modificació, aquests consellers podrien exercir altres càrrecs fora dels ens sempre que fossin compatibles.

La CCMA dependrà del Parlament

El canvi normatiu situarà els mitjans públics en l’òrbita del Parlament. Tot i que fins ara els seus màxims responsables ja eren nomenats per la cambra baixa, la CCMA seguia “penjant” del Govern, cosa que segons Homs cal canviar per desgovernamentalitzar els mitjans. Amb tot, el contracte programa i els pressupostos continuaran depenent de l’Executiu.

S’eliminaran les clàusules de confidencialitat

“No es poden exigir, com està passant i vull reconèixer, esforços als empleats de la televisió i la ràdio públiques, sense poder conèixer en propietat i en profunditat la contractació externa que existeix i que continuarà existint”, ha manifestat el conseller de la Presidència. Per això, la nova llei eliminarà les clàusules de confidencialitat que regeixen entre els mitjans públics i els seus proveïdors. Per a Homs, és una “incoherència” que en altres àmbits del sector públic es coneguin els imports de les factures amb tercers i no en l’audiovisual.

No és el primer cop que el conseller es mostra partidari d’una major transparència en els contractes de la CCMA. Si el passat març demanava conèixer amb precisió com es gasten i com s’han gastat els recursos públics vinculats a la Corporació, el desembre del 2011 havia estat més contundent denunciant que s’havien adjudicat contractes milionaris “a dit” i exigia més transparència, “particularment” en la relació entre TV3 i les productores externes.

El Govern assegura voler regular la publicació d’aquests costos per també “facilitar la competitivitat” en el sector audiovisual.

Marc més flexible en el sector audiovisual

Pel que fa a l’objectiu de garantir la sostenibilitat del sector de la comunicació, es vol modificar la llei audiovisual perquè els operadors, “sobretot” els mitjans de proximitat, tinguin un marc “més flexible” on poder actuar, especialment en la producció sindicada.

El conseller de la Presidència ha destacat que amb aquesta flexibilització es vol “reforçar” la seva activitat amb l’objectiu de “garantir” el seu funcionament i la seva capacitat d’interactuar. En aquest sentit, Francesc Homs ha fet referència als “aspectes tècnics des del punt de vista legal” que impedien la possibilitat de compartir programació entre operadors.

A més, la nova normativa també introduirà canvis en el règim d’inspecció i control per millorar l’eficàcia en la lluita contra les emissions pirates. Homs ha remarcat que en l’àmbit radiofònic hi ha “uns nivells de pirateria intolerables”, i que “s’ha de reforçar per la via legal la capacitat d’incidir en aquest sentit”.

Inversió de publicitat mínima per als mitjans de proximitat

Finalment, la modificació de la llei de la publicitat institucional garantirà que un mínim de la inversió publicitària que fa l’Administració es destini als mitjans de proximitat en una “proporció ajustada” al seu “pes real” en l’espai català de comunicació. Es tracta d’una mesura que el mateix Homs ja va avançar el passat febrer que es volia dur a terme.