Aquest dilluns, El Mundo ha publicat una article on assegurava que el president Artur Mas havia encarregat dos informes per “avaluar la ideologia dels periodistes”. L’afirmació ha estat desmentida per la Secretaria de Comunicació del Govern, que ha assenyalat que era “rotundament fals” i ha fet públics els documents en qüestió.

A més, la Secretaria ha defensat que tant els informes com les seves conclusions són “de caràcter general”, i ha afirmat que “en cap cas hi ha referències a periodistes concrets ni valoracions sobre mitjans de comunicació de manera individualitzada”.

La Secretaria de Comunicació explica que va encarregar a la Facultat de Comunicació Blanquerna dos estudis per “disposar de dades objectives de caràcter quantitatiu sobre el tractament periodístic de la política catalana, així com del pluralisme i l’equilibri de les informacions”: Informe sobre el tractament periodístic de la política catalana als mitjans nacionals, espanyols i internacionals i Informe sobre pluralisme i equilibri en la cobertura de la política catalana als mitjans nacionals, espanyols i internacionals, ambdós sobre el període que va de la Diada de 2012 a les eleccions al Parlament de novembre del mateix any.

Malgrat el Consell de l’Audiovisual de Catalunya ja elabora informes de pluralitat, en aquesta ocasió es volia ampliar el camp d’acció i que també s’incloguessin mitjans digitals, radiofònics i impresos catalans, espanyols i internacionals.

Acusacions de manca de pluralisme “infundades”

Segons explica la Secretaria de Comunicació, les dades dels dos informes, elaborats pel centre d’investigació de la Blanquerna, Digilab, permeten “valorar de manera objectiva les acusacions recurrents que rep l’espai de comunicació català de manca de pluralisme i pensament únic i poder-lo comparar amb l’espai de comunicació espanyol i internacional per extreure’n conclusions basades en dades i no en opinions o prejudicis”.

Un cop analitzats els documents, des de la Secretaria es remarca que les acusacions de manca de pluralisme i pensament únic dirigides cap a l’espai de comunicació català són “infundades i no s’ajusten a la realitat dels fets”. A més, afegeix que una “anàlisi acurada” de les dades dels informes “permeten afirmar que l’espai de comunicació català analitzat presenta un major grau de pluralitat”.