El passat dissabte, ETV-Llobregat TV va emetre en directe des del CCB l’espectacle Nueva ágora, que servia per presentar l’Anilla Cultural Latinoamérica-Europa, la qual té per objectiu impulsar i intensificar els usos de la xarxa en la creació audiovisual. Amb la retransmissió de l’acte, la televisió local del Baix Llobregat va enviar, per primera vegada, el senyal per internet amb qualitat broadcast.

La tecnologia per fer-ho possible s’ha desenvolupat en el marc del projecte Cultura Live dut a terme per i2cat, la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Televisions Digitals Independents (TDI) i l’empresa VSN (Video Stream Networks).

Segons destaca Llobregat Comunicació Grup, l’experiència ha estat un pas “molt important”, doncs aquest avanç ha de permetre que totes les televisions del grup TDI puguin fer retransmissions en directe, amb qualitat broadcast, des qualsevol punt que tingui accés a internet.

A més, aquest nou desenvolupament tecnològic, conjuntament amb la unitat mòbil d’última generació de què disposa TDI, fa que totes les televisions locals adherides retransmetin en directe sense tenir que utilitzar el satèl·lit, el que comportaria uns elevats costos de transport del senyal.

El projecte Cultura Live està cofinançat en un 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional, FEDER 2007-2013, i pel Departament de Governació de la Generalitat.