El passat 18 de setembre, Xavier Guitart va deixar el consell de govern de la Corporació Catalana de Mitjans de Comunicació, després d’un any i mig en el càrrec, per passar a presidir el Clúster de la Indústria Audiovisual de Catalunya, constituït el passat juny. Ara el Parlament ha de decidir qui el substitueix.

Guitart va ser nomenat a finals del març del 2012 a proposta del PSC, però, arran de la nova composició del Parlament sorgida de les eleccions de novembre de fa un any, junt amb el pacte de governabilitat assolit entre CiU i ERC, la vacant es va oferir en primera instància als republicans. Aquests, però, l’han rebutjada.

Els membres del consell de govern els han de proposar al Parlament com a mínim dos grups, i han de ser escollits per una majoria de dos terços en primera votació, o per majoria absoluta en una segona.

La presa de decisions no es veu alterada

Mentre no es decideix i s’aprova el nomenament de la persona que ha de substituir Xavier Guitart, el consell de govern de la CCMA continua treballant amb els cinc membres actuals: tres proposats per CiU (el president Brauli Duart, Antoni Pemán i Núria Llorach ), un pel PSC (Josep Vilar), i un pel PP (el vicepresident Armand Querol).

La baixa de Guitart no afecta la presa de decisions a la Corporació, on els consellers proposats per CiU de moment queden en majoria. De fet, fins ara, en cas de discrepàncies, ja podien imposar-se  gràcies al vot de qualitat del president.

Canvis normatius

Cal recordar que, paral·lelament, el Govern està elaborant l’Avantprojecte de llei per a la transparència i sostenibilitat del sector de la comunicació, el qual introduirà modificacions en fins a quatre normatives, entre elles la de la CCMA i el CAC.

En el text, l’Executiu vol introduir que l’obligatorietat de la dedicació exclusiva només es limiti als presidents dels dos organismes. Així, es deixarà oberta a la possibilitat que els consellers que no tinguin una dedicació exclusiva realitzant unes “feines quotidianes contrastables”, desenvolupin el seu càrrec sense altra remuneració que les dietes de pertinença al consell. Amb la modificació, els consellers podrien exercir altres càrrecs fora dels ens sempre que fossin compatibles.